Preprotetik Cerrahi

PREPROTETİK CERRAHİ

PROTEZ İÇİN ÇENE KEMİKLERİNİN VE YUMUŞAK DOKULARIN DÜZELTİLMESİ

Protez yapılmadan önce yumuşak ve sert dokuların daha iyi bir duruma getirilmesi amacıyla yapılan cerrahi işlemlerdir.

Bunlar;
* Çene kemiğinin üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar (Bunlar hareketli protezlerin kullanımı sırasında sürekli olarak vuruk yaralarına neden olur) düzeltilmesini
* Torusların (gelişimsel kemik büyümeleri yani lobuler kemik çıkıntıları) giderilmesini
* Frenektomiyi (dil ve dudak bağlarının kaldırılması)
* Protez kenarlarının mukozayı irrite etmesine bağlı olarak gelişen oluşumların (protez kenarı uru, irritasyon fibromu) alınmasını
* Erken yaşlarda diş kaybı ile birlikte uzun yıllar aynı protezi kullanan hastalarda çiğneme baskılarının kemiğe dengesiz iletilmesi sonucu kemik rezorpsiyonu ile birlikte çene kemiği üzerinde meydana gelen hareketli dokuların (mobil kretlerin düzenlenmesi) alınmasını içerir.

maurers reductol fx15 pepper time ankara dershane